2009
Nasze Interwencje w roku 2009

 L.p  Miejsce zdarzenia
Data
Godz. wyj.
 Godz. pow.
 1 DK 416, kolizja dwóch samochodów osobowych
13-03-2009 16:02
18:46
 2
Kórnica ul. szkolna, pożar budynku mieszkalnego
16-03-2009 16:22 17:50
 3 Ćwiczenia w hali sportowej w Otmęcię 19-03-2009
16:32 19:58
 4
Fałszywy Alarm 30-03-2009
15:26
15:44
 5
Pożar Młodnika Górażdże 27-04-2009 17:21 18:53
 6  Zabezpieczenie Biegu
01-05-2009 09:30
13:15
 7
 Pożar stogu słomy w Rozkochowie
02-05-2009 16:32  19:39
 8  Usunięcie powalonego drzewa w Kórnicy 11-06-2009 16:13 16:50 
 9   Usunięcie konaru z DK 416, 
 Kórnica-Nowy Dwór
26-06-2009   19:26  20:00 
 10  DK 416, Nowy Dwór, wypadek  samochodowy 14-10-2009 12:24 13:10
 11  DK 416, Ściborowice, wypadek  samochodowy      
 12  DK 416, Nowy Dwór, wyciągnięcie samochodu  ciężarowego z miękkiego pobocza 11-11-2009 18:10 22:04
 13  DK 416, Ściborowice, wypadek 3 samochodów  osobowych 22-11-2009 15:54 18:10
         
         
 
Kontakt(naczelnik)
Tel:+48691573916
e-mail:ttomala@onet.eu
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 6 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja