Historia OSP

   


 

   Ochotnicza Straż Pożarna w Kórnicy powstała w 1932 roku. Remiza znajdowała się przy ul. Szkolnej. Jednostka ta wyposażona była w pompę ręczną węże, bosaki i drabiny przewożone przez wyznaczonych gospodarzy. W latach 50 / 60- tych OSP liczyła 24 członków czynnych i 42 wspierających, fundusze na działalność jednostki zbierano poprzez organizowanie zabaw, festynów i loterii. Pierwszym pojazdem jednostki był robur, który służył im w latach 70-tych. W latach 1973-1985 została utworzona Obowiązkowa Straż Pożarna. W roku 1974 straż pozyskała samochód marki „Żuk”, poprzednio jednostka posiadała przyczepę. Żuk służył do 1999 roku, kiedy to został przekazany OSP Piętna. W latach 80-tych OSP w Kórnicy uczestniczyła w przeglądach operacyjno-technicznych, zajmując tylko końcowe miejsca. W 1985 roku jednostka po raz pierwszy brała udział w zawodach o puchar Naczelnika Miasta i Gminy Krapkowice, które odbyły się w Ściborowicach. W zawodach wystartowała drużyna seniorów, która zajęła I miejsce, od tego czasu, co roku brał w nich udział, pozyskując czołowe miejsca. Jesienią tego samego roku jednostka brała udział w zawodach batalionowych w Kłodnicy. Od roku 1985 jednostka brała udział w gaszeniu pożarów oraz kontrolach przeciwpożarowych na gospodarstwach. W roku 1986 jednostka otrzymała nowe motopompy PO5. W 1990 roku utworzono harcerską drużynę chłopców, która zajęła w zawodach miejsko - gminnych I miejsce.  W roku 1993 powstała pierwsza drużyna harcerska dziewcząt. W zawodach, które tego roku odbyły się w Rogowie Opolskim, zajęła III miejsce. W latach 1993-1996 jednostka brała udział w 9 akcjach ratowniczo-gaśniczych.  W roku 1994 jednostka OSP Kórnica liczyła 39 członków. Rok później liczba ta zmniejszyła się o 1 członka czynnego. W roku 1996 liczba członków czynnych wynosiła 16, wspierających 2 i honorowych 1.  W roku 1999 podczas trwania zawodów sportowo-pożarniczych o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Krapkowice jednostka otrzymała samochód marki ,,Jelcz” pozyskany z ŚZPS ,,Otmęt”. Samochód przeznaczony był do kapitalnego remontu.Na rok 2000 jednostka liczyła 56 członków, w tym: czynnych 18.  Na przełomie lat 2000/2001 rozpoczęto przebudowę budynku remizy. W roku 2002 zmodernizowano remizę i oddano do użytku. W wyniku tej inwestycji finansowej przez UMiG Krapkowice i prowadzonej przy współudziale członków OSP powstał garaż odpowiedni dla posiadającego sprzętu i sala służąca mieszkańcom. Dnia 16 czerwca jednostce został nadany sztandar, ufundowany przez mieszkańców Kórnicy i Nowego Dworu, jako podziękowanie za pracę i ofiarność druhów. W tym roku powstała również drużyna młodzieżowa CTiF. W roku 2003 ZOSP RP Prezydium Zarządu Głównego nadało Srebrny Medal za zasługi dla pożarnictwa. W latach 2001-2005 OSP uczestniczyła w 22 akcjach ratowniczo-gaśniczych. Drużyny jednostki OSP Kórnica w dalszym ciągu z sukcesem uczestniczą w zawodach sportowo-pożarniczych, na szczeblu gminnym, powiatowym a także wojewódzkim.  Tak jak w latach 2004 i 2006 roku MDP chłopców zakwalifikowała się do udziału w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu wojewódzkim. W roku 2006 padła propozycja druh pozyskania samochodu technicznego z pełnym wyposażeniem do ratownictwa technicznego i drogowego od jednostki z Niemczech. Propozycja ta została pozytywnie rozpatrzona przez Burmistrza Miasta i Gminy Krapkowice Piotra Sollocha, Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych druha Romualda Harafa i zarząd OSP Kórnica. 25 Stycznia 2007 roku samochód został odebrany z zaprzyjaźnionej jednostki. W tym samym roku zostało podpisane partnerska umowa z zaprzyjaźnioną jednostką z jednostką Freiwillige Feuerwehr Hochbrück. Na zebraniu sprawozdawczym roku 2007 zostało zaproponowane sprowadzenie samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Mercedes. Samochód ten został sprowadzony w styczniu 2008roku. Sfinansowany przez Urząd Miasta i Gminy Krapkowice. Jest to wóz GCBA. W maju tego roku stworzono projekt nowych boksów garażowych, a październiku rozpoczęto ich budowę. W czerwcu 2008 roku został nam podarowany również samochód VW LT 28.

Obecnie Jednostka OSP Kórnica liczy: 114 członków, w tym 48 czynnych, 40 wspierających, 5 honorowych i 20 członków MDP. Wśród członków przeszkolonych jest:

Szeregowych: 36

Dowódców: 19

Naczelnik: 2

Operatorów: 2

Obsługa RTF: 5

Kierowców:  7

Ratowników Med.: 4

W posiadaniu jednostki znajduje się również: wyciągarka liniowa 15 ton + 50m liny, deska ortopedyczna, zestaw PSP R1 (plecak) z tlenoterapią, poduszki powietrzne (5 szt.) 40 ton, piła do stali i betonu, pilarka do drewna 2szt., nożyce i rozpieracze, agregat 20KV, agregat 5, 5 KV (Bosch), pompa chemiczna + komplet węży z wyposażeniem, wentylator oddymiający lekki z możliwością podania piany, pompa szlamowa, aparaty dróg oddechowych 4 szt. Na samochodzie posiadamy maszt oświetleniowy, teleskopowy o wysokości 6m z najaśnicami 3x 1000V i statyw teleskopowy 2x1500V

Od roku 1985 jednostka wyjechała do każdego zdarzenia. Posiadamy system DSP oraz powiadamiania przez SMS na telefony komórkowe.

W dniu 18.12.2009 roku Ochotnicza straż Pożarna w Kórnicy została włączona do krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Aby móc w pełni funkcjonować w systemach bezpieczeństwa państwa, jednostka musi spełnić szereg wymogów, takich jak: określony poziom wyszkolenia, wyposażenia i mobilności.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kontakt(naczelnik)
Tel:+48691573916
e-mail:ttomala@onet.eu
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 8 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja